• Voor 15:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden!

Disclaimer


Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.kimzii.nl zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word u geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Kimzii streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat kimzii niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging juridische advies.

 

Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kimzii aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen kimzii en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

Kimzii garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met kimzii te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar website van derden. Kimzii heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Kimzii aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van kimzii zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder kimzii daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.